Czy wiesz, że?

Związek zawodowy

jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy,

powołaną do reprezentowania i obrony ich praw,

interesów zawodowych i socjalnych.

509-775-615


km.solidarnosc-80.radom@wp.pl

adres mail.:
telefon:
imię i nazwisko:
Zapytanie:
Podaj wynik:
+
=

Kontakt: tel/fax 48 312-17-66

Aktualności


Oświadczenie

Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Solidarność 80

Krajowy Sekretariat - Szczecin, 11.01.2019 r.

 

* * * * *

         W dniu 26 stycznia 2018 roku powstał Regionalny Sekretariat Pracowników Oswiaty Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność 80 Region Mazowiecki z siedzibą w Radomiu. Przewodniczącym został pan Andrzej Stepnikowski.

* * * * *

    Informujemy, że nasz Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność 80 Pracowników Oświaty i Wychowania w VII Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu,  pan Andrzej Stępnikowski został wybrany członkiem Zarządu Regionu Mazowieckiego NSZZ Solidarność 80 na kadencję 2017-2021 z siedzibą w Warszawie.

* * * * *

     Wdniu 8 grudnia 2017 roku Przewodniczący Komisji Międzyzaładowej NSZZ Solidarność 80 Pracowników Oświaty i Wychowania w VII Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu, pan Andrzej Stępnikowski został wybrany członkiem  Zarządu Krajowego Sekretariatu Pracowników Oświaty NSZZ Solidarność 80 na kadencję 2017-2021 z siedzibą w Szczecinie.

* * * * *