Czy wiesz, że?

Komisja Międzyzakładowa NSZZ  "Solidarność’’ - 80 Pracowników Oświaty i Wychowania w VII Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu znajduje się w Radomiu, ul. Powstańców Śląskich 4

509-775-615


km.solidarnosc-80.radom@wp.pl

adres mail.:
telefon:
imię i nazwisko:
Zapytanie:
Podaj wynik:
+
=

Kontakt: tel/fax 48 312-17-66

Aktualności


Z okazji

Dnia Edukacji Narodowej

składamy wszystkim członkom NSZZ Solidarność 80

oraz sympatykom naszej organizacji

serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności,

radości z wykonywanej pracy oraz sukcesów zawodowych

 

życzy

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność 80

 Pracowników Oświaty i Wychowania

 w VII Liceum Ogólnokształcącym  w Radomiu

 ul. Powstańców Śląskich 4


* * * * *

         W dniu 26 stycznia 2018 roku powstał Regionalny Sekretariat Pracowników Oswiaty Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność 80 Region Mazowiecki z siedzibą w Radomiu. Przewodniczącym został pan Andrzej Stepnikowski.

* * * * *

    Informujemy, że nasz Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność 80 Pracowników Oświaty i Wychowania w VII Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu,  pan Andrzej Stępnikowski został wybrany członkiem Zarządu Regionu Mazowieckiego NSZZ Solidarność 80 na kadencję 2017-2021 z siedzibą w Warszawie.

* * * * *

     Wdniu 8 grudnia 2017 roku Przewodniczący Komisji Międzyzaładowej NSZZ Solidarność 80 Pracowników Oświaty i Wychowania w VII Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu, pan Andrzej Stępnikowski został wybrany członkiem  Zarządu Krajowego Sekretariatu Pracowników Oświaty NSZZ Solidarność 80 na kadencję 2017-2021 z siedzibą w Szczecinie.

* * * * *

Unia Płac - Europejska Inicjatywa Europejska NSZZ Solidarność 80

Unia Płac, to:

  1. Wywównywanie poziomu życia.
  2. Zdrowa konkurencjs na rynku pomiędzy przedsiębiorcami a nie pracownikami.
  3. Pokazanie europejskim elitom, że nie jesteśmy "GORSZYM SORTEM" Europejczuków.

Z powodu znacznej rozpietości płac, pracownicy przemieszczają się w jednym kierunku. Masowa emigracja prowadzi do tego, ze państwom członkowskim, które znajdują sie w gorszej sytuacji, jeszcze trudniej jest nadrobić zaległości. Jednakże zsamożniejsze państwa członkowskie borykają się z masowym napływem pracowników, co narusza ich interesy i prowadzi do podziałów wewnętrznych w Unii Europejskiej.Unia Europejska powinna jasno powiedzieć, że zamierza wyeliminować nierówności w wynagrodzeniach, które mają wpływ na swobodny przepływ pracowników w tym celu potrzebuje skuteczniwjszej polityki spójności, aby zapewnić swoje przetrwanie.

Wejdź na stronę www.uniaplac.eu i podpisz !!!

Więcej informacji na www.solidarnosc80.pl lub tel.(22) 625-22-03.

Zbieranie podpisów do dnia 30 marca 2018 roku.