Dodatkowe menu

Ubezpieczenia komunikacyjne
Ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia firmowe
Podróże


Zadzwoń teraz: 502 522 180


Pytania? Wyślij zgłoszenie:

Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
e-mail:
Zapytanie:
Podaj wynik:
-
=

M&M Menert

ull. Wernera 17, 26-600 Radom

Tel.: 48 364 35 53

e-mail: michalmenert@wp.pl

Ubezpieczenia komunikacyjne


Ubezpieczenia komunikacyjne stanowią największą część sprzedaży ubezpieczeń w Polsce.

Nasza firma może zaoferować Państwu pełną ofertę ubezpieczeniową w zakresie:

- Odpowiedzialność Cywilna (OC);

- Auto Casco (AC);

- NNW (Następstw Nieszczęśliwych wypadków);

- Assistance (Car assisatance);

Ubezpiecznie OC:

Ubezpieczenia OC jest w naszym kraju ubezpieczeniem obowiązkowym. Zobowiązuje do tego Ustawa o Ubezpieczeniu Obowiązkowym, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 22.05.2003r.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy ubezpieczenia, wyrządziła szkodę na innym pojeździe lub osobie. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, z uwględnieniem wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia.

Suma ta nie może być niższa niż równowartość w polskich złotych:

  • w przypadku szkód na osobie - 2 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • w przypadku szkód w mieniu - 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Wszystkie polisy w zakresie tego produktu mają te same warunki określone w Ustawie.
Oferty różnią jedynie poziomy cen różnych towarzystw.

I tutaj wchodzimy my - proponując nakorzystniejsze rozwiązanie.

Ubezpieczenie AC:

Kompleksowe ubezpieczenia samochodu w tym zakresie sprawi, że każda nieprzyjemna sytuacja (awaria pojazdu, stłuczka, poważny wypadek) nie przysporzy Państwu dodatkowych wydatków z domowego budżetu. ubezpieczenie AC jest ubezpieczenim dobrowolnym, tj. nie ma obowiązku jego zawarcia, niemniej jednak w dzisiejszych czasach bardzo przydatnym.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki powstałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium pozostałych państw Europy. Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.