Informacje ogólne

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu
ul. Kraszewskiego 1/7
26-600 Radom

Na mocy artykułu 4 ust. 1 pkt 5 ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198) w związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619) Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu zobligowany został do utworzenia podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej OSZ Radom znajdą Państwo informacje dotyczące: statusu prawnego,przedmiotu działalności oraz wiele innych informacji.

Informacja publiczna będąca w posiadaniu Ośrodka, nieudostępniona w biuletynie, dostępna jest pod adresem Kraszewskiego 1/7, 26-600 Radom.

 

 


Udostępniający: Administrator
Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator
Czas udostępnienia: 2016-03-11 09:35:46
Czas wytworzenia: 2015-12-03 10:27:46
 


Loading...